Ειδικοί συνεργάτες

Γεώργιος Αναστασόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ( Ε.Μ.Π. ), 1973

Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος

Διακοσμητής εσωτερικών χώρων, απόφοιτος Σχολή Βακαλό, 2004