Οικονομική Μελέτη

Η εκπόνηση της οικονομικής μελέτης, με στόχο την προσέγγιση του τελικού κόστους κάθε έργου αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό μέρος των υπηρεσιών μας. Το γραφείο μας κατανοώντας το κόστος ώς έναν από τους πολυτιμότερους πόρους που διαθέτει ο χρήστης του έργου προσφέρει λύσεις που καλύπτουν τόσο τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη όσο και των μελετητών.