Τοπογραφικά Διαγράμματα - Αποτυπώσεις

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και αποτυπώσεων κτιρίων με βάση όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία για κάθε είδους χρήση τους όπως:

  • Συμβόλαια
  • Εκδόσεις οικοδομικών αδειών
  • Εκδόσεις οικοδομησιμότητας
  • Οριοθέτηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων - εκτάσεων
  • Χάραξη ρυμοτομικών - οικοδομικών γραμμών τετραγώνων κ.α.