Έκδοση Οικοδομικών Αδειών - Επίβλεψη

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών Αδειών αλλά και την επίβλεψη για κάθε είδους κτίριο όπως:

  • Κατοικιών
  • Βιομηχανικών κτιρίων
  • Επαγγελματικών χώρων
  • Ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων

Ανακαινίσεων - Αναπαλαιώσεων αλλά και Άδειες για παλαιά κτίρια όπως:

  • Αδεια αλλαγής χρήσης
  • Άδεια οικοδομής σε Διατηρητέα κτίρια
  • Αναθεωρήσεις οικοδομικών Αδειών
  • Προσθήκες σε ήδη υπάρχοντα κτίρια κ.α.