Παροχή Συμβουλών

Το γραφείο μας παρέχει αξιόπιστες και έγκυρες συμβουλές σε θέματα πολεοδομικών, κτιριοδομικών και τεχνικών κανονισμών, που εφαρμόζονται και ισχύουν. Τέτοια είναι θέματα:

  • Χωροθέτησης
  • Αρτιότητας
  • Όρων δόΚανονισμών φορτίσεων, λειτουργίας, και αντοχώνμησης
  • Προσδιορισμού αξίας ακινήτου
  • Συνιδιοκτησίας
  • Πίνακα κατανομής δαπανών