Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων ν.4014/11

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία ρύθμισης αυθαίρετων χώρων του ακινήτου σας. Η εμπειρία μας σε πολεοδομικά θέματα και η διαρκής ενημέρωση στη νομοθεσία που αφορά τον Ν. 4014/11 εγγυώνται την σωστή νομιμοποίηση του αυθαιρέτου σας. Η διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση «νομιμοποιεί» το ακίνητο για τριάντα έτη και είναι απαραίτητη για τη μεταβίβασή του. Μετά το πέρας της ισχύος του νόμου προβλέπονται ιδιαίτερα αυξημένα πρόστιμα τόσο για την ανέγερση όσο και για τη διατήρησή του.