Στατική Μελέτη

Ο στατικός υπολογισμός των κτιρίων αποτελεί σημαντικό μέρος του σχεδιασμού των κτιρίων αλλά και των υπαίθριων χώρων συνεπώς αναγνωρίζοντας τη σημασία για την αρμονική συνύπαρξη και των δύο τομέων, φροντίζουμε ώστε το τελικό στατικό μοντέλο να εναρμονίζεται πλήρως με την αρχιτεκτονική του κτιρίου, ώστε στην ουσία να αποτελεί κομμάτι της.

Τομείς εξειδίκευσης
  • Κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Μεταλλικές κατασκευές
  • Σύμμικτες κατασκευές
  • Ξύλινες κατασκευές
  • Ενισχύσεις υφιστάμενων κατασκευών
  • Επισκευές κτιρίων