Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Η ομάδα μας γνωρίζοντας την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τη συνεχή ανάπτυξη νέων τεχνολογιών έχει ενσωματώσει τον βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων και υπαίθριων χώρων στις βασικές αρχές της στη φάση του σχεδιασμού. Λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα κάθε περιοχής, στοχεύουμε στην εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές ( άνεμος, νερό , έδαφος ). Υφιστάμενα κτίρια και υπαίθριοι χώροι μπορούν επίσης να επανασχεδιαστούν προσφέροντας τα οφέλη του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός φυτεμένων δωμάτων συγκαταλέγεται στις προηγμένες υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας εξασφαλίζοντας επίσης σημαντική καλυτέρευση των περιβαλλοντικών συνθηκών και αξιοσημείωτη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.