Δημόσια Έργα

Επισκευή, ανακαίνιση και ανακατασκευή κτιρίου (παλαιά σφαγεία) στο Τ.Δ. Βυτίνας προς χρήση πυροσβεστικού σταθμού
Κέντρο πολυδραστηριοτήτων στον Δήμο Λεονταρίου
Διαμόρφωση αυλής στο Γυμνάσιο-Λύκειο Λεβιδίου
Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο Ροεινό.
Κατασκευή στεγάστρου στην Δημοτική Αγορά Δήμου Μεγαλόπολης