Ιδιωτικά Έργα

x2 - Μεζεδοποιείο στο κέντρο της Τρίπολης
Νέα πενταόροφη οικοδομή με υπόγεια Α & Β επί της πλατείας Μπασιάκου
Κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας στα Λαγκάδια