Σύνθεση Γραφείου

Πέτρος Αναστασόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ( Ε.Μ.Π. ), 1975

Αναστάσιος Αναστασόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ( Ε.Μ.Π. ), 2006

Νικόλαος Αναστασόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης( Δ.Π.Θ. ), 2009

Βασιλική Παπαδοπούλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός, απόφοιτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ( Ε.Μ.Π. ), 2008

Μ.sc. Architettura Bioecologica ed Innovazione Tecnologica per l' Ambiente, Università degli studi di Firenze, 2010