Προφίλ

Η S.A.B.URBAN ENGINEERING αποτελεί μια ομάδα μηχανικών που κύριο στόχο έχει να προσφέρει ιδέες και λύσεις στον τομέα του σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής αλλά και της κατασκευής. Η ομάδα αυτή συνιστά ουσιαστικά την εξέλιξη του αρχικού σχήματος που δημιουργήθηκε το 1979 από τους Πέτρο και Γεώργιο Αναστασόπουλο και στην οποία προστέθηκαν τρία νέα μέλη ο Τάσος και Νίκος Αναστασόπουλος και η Βασιλική Παπαδοπούλου.